Gizlilik Politikası

1. Giriş

altinmetre.com (“Altın Metre” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine önem verdiğimiz ve bizimle paylaştığınız bilgilerin kişisel ve gizli olduğunu kabul ettiğimiz için bu hususa hassasiyetle yaklaşıyoruz.
İşbu Gizlilik Politikası’nı (“Politika”), Şirket olarak yönettiğimiz internet sitesi altinmetre.com ve uygulamalar (“Sitemiz”) üzerinden toplanan verilerin gizliliği ve güvenliği hakkında Sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturduk. Kişisel verileriniz, işbu Politika çerçevesinde, yalnızca size daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

2. Politika’nın Kapsamı

Altın Metre olarak yönettiğimiz Sitemize erişiminiz sırasında topladığımız verilerinizin gizliliği ve güvenliği işbu Politika’nın kapsamındadır. Altın Metre tarafından yönetilmeyen bir sitede Altın Metre’ye ait bir logonun, işaretin vb. bir görselin bulunması işbu Politika’nın o site için geçerli olduğu anlamına gelmemektedir. 

3. Kişisel Verilerin Korunması

3.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler 

Altın Metre tarafından kişisel verilerinize ilişkin işleme faaliyetleri aşağıda sayılan genel ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir:
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma, 

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. 

3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizi tarafınızdan istenen hizmetlerin sağlanması, taleplerinizin alınması ve bu kapsamda sizinle iletişim kurulması gibi amaçlarla kullanıyoruz. Bu amaçlar aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu şekilde detaylandırılabilir:
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi 

 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi 

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • Pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi 

 • Müşteri i̇lişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi 

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi 

 • Talep / şikayetlerin takibi 

 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi 

Altın Metre tarafından işbu Politika dışında verilerin işlenmesi, güvenliği, gizliliği vb. hususlarda başka politikalar veya prosedürler de belirlenmiş olabilir. Bu nedenle diğer hukuki metinleri de incelemenizi tavsiye ederiz. 
KVKK kapsamında hangi tür kişisel verilerinizin (veri kategorisi) veri sorumlusu sıfatı ile Altın Metre tarafından hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işlendiği ve aktarıldığı, kişisel verilerinizin hangi taraflara aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen KVKK ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla hazırladığımız Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası 

Ayrıca; Şirketimiz kişisel verileri saklama ve imha işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 
Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

5. Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Bu vesileyle internet sitesine/sitelerine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

6. Üçüncü Taraf İnternet Sitelerine Verilen Linkler 

Sitemiz, üçüncü tarafların internet sitelerine ait bağlantılar içerebilir. Bu gibi hallerde üçüncü taraflarca veri toplanması, işlenmesi, paylaşılması veya aktarımı sorumluluğumuzun dışındadır. Üçüncü taraf siteleri kullanımınız ve bu sitelerle veri paylaşımınız, bu sitelerdeki gizlilik politikası ve kullanım şartlarına tabi olup işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Kişisel verilerinizi paylaşmadan önce ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz. 
Altın Metre; hesap bilgilerinizi ya da şifrelerinizi talep eden elektronik posta ve SMS’ler göndermemektedir. Bu sebeple Altın Metre ismi ve logosu kullanılarak; kişisel bilgileriniz ile hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi talep eden e-posta ve SMS’lere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. 

7. Politika’nın Güncellenmesi 

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitemizde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere değiştirilebilir ya da yenilenebilir.
Politika’daki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz. 

8. Bize Ulaşın 

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi elektronik posta yoluyla [email protected] adresine iletebilirsiniz. 
Güncelleme Tarih: 29.11.2023